Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Drupal 9, accessibility, Επαγγελματική φωτογράφιση

Περιγραφή έργου

Το Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης αποτελεί ένα σύγχρονο ίδρυμα υγείας με μακρά ιστορία. Στελεχωμένο  με μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων Ιατρών, ειδικά εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό και εξυπηρετικό Διοικητικό προσωπικό παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στους διαμένοντας στο νησί της Λέσβου. Η ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τις λειτουργίες του νοσοκομείου καθώς και η εξωστρέφεια, οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας μιας σύγχρονης ιστοσελίδας. Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης μας ζήτησε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια ιστοσελίδα εύκολη στην περιήγηση για τους επισκέπτες παρέχοντας άμεση την πληροφορία που αναζητά κάποιος σε ένα ή δύο κλικ.

Η προσέγγισή μας

Custom Design | Responsive Design | Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ | Ηλεκτρονικές αιτήσεις